Contact us

Office & Factory
Pacific Printing & Packaging Join Stock Company
  • Lot A11, Road No.4, Nhi Xuan Industrial Park, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon Dist., HCMC.
  • (028) 3636 4737 – 3636 4738
  • sales@pacificprinting.vn
Cảm ơn Quý Khách đã quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi, Quý Khách vui lòng liên hệ trực tiếp tại bất kỳ chi nhánh thành viên gần nhất hoặc liên hệ qua form: