Sản phẩm

Bao bì hóa mỹ phẩm

Bao bì hoá mỹ phẩm gồm: Bao bì hộp giấy, vỉ giấy dùng cho ngành hóa mỹ phẩm.

 

Bao bì văn phòng phẩm
Bao bì văn phòng phẩm gồm: Bao bì hộp giấy, vỉ giấy dùng cho ngành văn phòng phẩm
Bao bì dược phẩm
Bao bì dược phẩm gồm các loại bao bì hộp giấy dùng cho ngành dược phẩm.
Bao bì thực phẩm
Bao bì thực phẩm gồm các loại bao bì hộp, nhãn dùng cho ngành thực phẩm
Bao bì nhãn hàng
Bao bì nhãn hàng các loại dùng cho các ngành: Bia, nước giải khát, thực phẩm, nhãn hàng công nghiệp.